top of page

SOU NOVLET L. GREEN MINISTRIES, Inc.

Rantre ak moun nan pouswit laverite epi mache li avèk yo an pèsòn oswa lapriyè.

IMG_8873.jpg

FONDATÈ A

Novlet L. Green

Victory 1-corinthians-15-57.jpg

Reveran Novlet L. Green se yon Oratè wen, Pwofesè, ak Konseye ki te

fèt nan Kingston, Jamayik, kote li te resevwa edikasyon fòmèl li.

Li vle akonpli manda Bondye a pou lavi li lè l pran plezi nan chak epi anbrase

vizyon ak akonpli chak misyon Bondye te mete nan men l te deklare, "Mwen pral beni Seyè a tout tan, lwanj li ap toujou nan bouch mwen" Sòm 34:1 

bottom of page