top of page

MINISTÈ NOU YO

"Angaje ak mete aksan sou yon apwòch holistic pou sèvi ak bezwen tout moun, ki pral pote antye nan Lespri Bondye a, nanm ak kò."

baby clothing.jpeg
kids clothes.jpg

RAD Lwanj

Antrepriz Rad pou Timoun yo

Ak pri lavi k ap monte ak kwasans lan ki trè komen nan timoun yo ak jèn jodi a, kenbe yo ekipe ak gade gwo se byen yon defi! Misyon nou se vini ansanm ak paran yo, an patikilye paran sèl epi bay èd adisyonèl la
bezwen pou aleje responsablite pou kenbe timoun yo byen abiye pou tout okazyon!

a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

baby model.jpg
teenagers clothing.jpg

Ekipe KIDS...

Soti nan bèso a rive nan tab la pou fèt gradyasyon!

TESTIMONY of how it all BEGAN!!

While I was browsing through a Thrift store  (searching for treasures!) I overheard a conversation between a mother and her teenage son.  Mother said,” You can only have one I can’t afford 2 son”,  as I looked over to see his response, he just merely smiled and said “ OK Mom”.  I thought there would have an attitude especially at that age, but he just replaces the shirt and kept the pants he was looking at!

As I made my way out the store (treasure less) the Holy Spirit stopped me and it was impressed on my heart to go over to the register, and the same family of Mother, son and little daughter was checking out.

Again mother said to the little daughter, about 5 or 6 years old “Put that back honey pleeease” with a degree of frustration in her voice!  The Holy Spirit then said to me, “Pay the bill”!  After listening again to be sure, it was repeated!  Twice was once too much ….so I whispered to the mother, “ Would you allow me to pay for your items?”  Now, this was a family of a different color, culture and ethnicity and so this exchange was a little difficult! However, as I told her who instructed me and that I refuse to be deprived of my blessings, she conceded.  I told the little girl to pick up the little toy she wanted (with approval from her Mom, of course).  The little girl said “Mommy what’s happening?” Mom’s reply was, “Honey, there are still some good people left in the world!!

I proceeded to discreetly slip in front of her, wink to the flustered cashier, paid her bill, got my blessing and quickly left the store!  The bill was minimal but the blessings of obedience was enormous because it’s out of that encounter that I got the direction to start the “GARMENTS OF PRAISE KIDS CLOTHING ENTERPRISE!!”…..Supporting single parents, in particular, with NEW OR GENTLY USED CLOTHES & SHOES FOR INFANTS TO HIGH SCHOOL absolutely FREE!

Thank you Jesus for blessing us to be a Blessing! DONATIONS ARE WELCOMED!!

christian counseling.jpg
I can do all things.jpg

KONSEYÈ KRETYEN

Yon etap pi pre pou w vin yon moun inik ke Bondye kreye a. 

Avèk yon apwòch ki santre sou Kris la, objektif mwen se ede w dekouvri vrè potansyèl ou epi mennen yon lavi ki vo selebre. Pandan ke nou pa ka chanje sitiyasyon difisil nan tan lontan an, nou ka travay ansanm pou pi byen konprann ak rezoud defi nan lavi ou. Ansanm, nou pral detekte modèl konpòtman ki dire lontan oswa pèsepsyon negatif ki ka anpeche w fè eksperyans yon lavi ki gen plis satisfaksyon ak sans ak benediksyon Bondye.

GROUP SIPÒ MADANM PASTÈ

Antanke madanm Pastè, ou pa t dwe fè sa poukont ou!

Madanm pastè yo bezwen lòt moun ki ka vini ak sipò yo nan wòl inik yo, se poutèt sa nou te kreye ministè sa a jis pou ou.

Nou youn bezwen lòt pou youn ede lòt atravè lapriyè, e youn leve lòt nan non Jezikri.

Pastors wife support ministry.png
women praying.jpg

KLAS DISPIL AK MOBILIZASYON

Screen Shot 2022-08-17 at 2.01.55 PM.png
Matt 28 19.jpg

Nou pa kòmande pou nou fè kwayan, men pou nou fè disip.

Nou pataje levanjil la ak kominote a atravè yon prezans konsistan. Nou te jwenn ke satisfè yon bezwen fizik ouvri kè ak lespri moun k ap resevwa yo nan bezwen espirityèl yo ke sèlman Jezi ka satisfè. Nou kounye a gen yon platfòm li pa ta gen san yo pa ede ak bezwen yo an premye. Atravè pwosesis sa a, nou te wè dè santèn de moun bay lavi yo bay Jezi epi yo gen destinasyon etènèl yo chanje pou tout tan nan kèk kout ane nou te fè travay sa a. 

bottom of page